×
انتشار ۰۴ فروردین ماه ۱۳۹۷

Namespace در PHP (مدت 2:17)

به شکل ساده میتوان گفت Namespace ( فضای نام ) به منظورطبقه‌ بندی گروهی از متغییر ها ، توابع و کلاس ها استفاده می شود . یعنی هر شناسه ای اعم از اسم متغیر، اسم تابع، اسم کلاس و هر چیز دیگه توی این فضا فقط توسط سایر اعضای مشترک شده (استفاده کننده) این فضا به صورت مستقیم در دسترس هست.

ارسال نظر